Da li je potrebno impregnirati kuhinjske radne ploče od prirodnog kamena

Kategorija: Savjeti

Datum objave: 06.08.2015

Sukladno mišljenju Američke institucije za mramor (Marble Institute od America) većina granitnih radnih ploča ne mora biti impregnirana. Prije 1995. godine bilo je vrlo malo kvalitetnih impregnacija na tržištu, a bilo je vrlo malo slučajeva ozbiljnog zaprljanja radnih ploča. U slučaju kad korisnik svoju radnu ploču čisti nakon svakog obroka, oni će rijetko, ako ikada, imati mrlje ili probleme sa čišćenjem granita.

Osim samih svojstava prirodnog kamena dodatno na otpornost granita na upijanje utječe praksa u industriji kamena da se neke vrste kamena u tvornicama nakon rezanja u ploče tretiraju sa slojem umjetne smole – rezine, čime se ispunjavaju i izravnavaju mikro pukotine, mikro udubljenja. To su prirodna svojstva karakteristična za svaku vrstu kamena ponaosob, ali s obzirom da tržište gravitira prema savršenom često se ti prirodni biljezi nastoje ukloniti.

Međutim činjenica je da svaka vrsta granita ima drugačija svojstva upijanja te će se najčešće one svjetlijih boja lakše zaprljati od granita tamnijih boja. Zbog navedenih različitosti, te uzevši u obzir da se ne može točno znati kako će koji komad kamena reagirati na neku od prljavština, smatramo razumnim stav da je svaku kuhinjsku radnu ploču dobro impregnirati.

Impregnacija dodatno reducira migraciju vlage unutar kamena. Proizvod za impregnaciju kuhinjske radne ploče bi trebalo biti otporan na ulje i vodu te imati višegodišnju trajnost. Trajnost u zatvorenom ovisi o kvaliteti impregnacijskog sredstva, ali i o agresivnosti sredstava koje se koriste za pranje radne ploče. Jednog dana kad korisnik primijeti da je kamen počeo mijenjati boju nakon pranja vrijeme je za ponovno impregniranje.

Granitna radna ploča bila zaštićena ili ne, sigurno će nadživjeti, a vjerojatno i produžiti trajanje Vaše cijele kuhinje. Ukoliko odaberete granit za Vašu radnu ploču to će sigurno biti Vaš svaki budući izbor materijala za tu namjenu.