Grobnice

Grobnice su grobni uređaji kod kojih se ukop obavlja polaganjem lijesa u podzemnu komoru – grobnicu. Nadzemno uređenje grobnica slično je uređenju zemljanih grobova, te je u nekim, iako rjeđim, slučajevima čak i nemoguće razlikovati grobnicu od zemljanog groba samo prema nadzemnom uređenju. Podzemna komora grobnice u današnje se vrijeme u pravilu gradi od armiranog betona, a nadzemni se dio grobnice oblaže elementima prirodnog kamena.