Izbor kamena za elemente stepeništa

 

Na izbor kamena najviše utječu gustoća prometa na stepeništu, traženi stupanj dekorativnosti, te zahtjevi za protukliznost.

Generalno za vanjska stepeništa preporučamo granite paljene površinske obrade, za unutrašnja stepeništa sa velikom gustoćom prometa preporučamo polirane granite, dok se na unutrašnjim stepeništima sa malom gustoćom prometa mogu koristiti i neke vrste mramora.