Osnovni elementi kamene obloge stepeništa

GAZIŠTA

Gazišta su najvažniji element svakog stepeništa s obzirom da je to nagazna površina koja je najviše izložena habanju, a osim toga najviše je i izložena savijanju ovisno o savijanju podkonstrukcije. Najčešća debljina gazišta je 3cm, ali ovisno o raznim uvjetima mogu se izraditi i od 2cm (u slučaju uskih stepeništa sa krutom podlogom kod koje nema savijanja). Kad se gazišta polažu na metalne podkonstrukcije kod kojih je znatno izraženije savijanje podloge, potrebno je za gazišta birati kamen sa visokom čvrstoćom na savijanje, potrebno je birati deblji kamen, a često je potrebno gazišta ojačati ugradnjom armaturnih traka.

Ovisno o tlocrtnoj projekciji stepeništa gazišta mogu pravilna ili nepravilna. Pravilna gazišta se lako geometrijski definiraju te je za narudžbu dovoljan popis mjera ili jednostavna skica. Nepravilna gazišta nemoguće je ili previše složeno geometrijski opisati pa je u tom slučaju da bi se gazište izradilo potrebno izraditi šablonu.

ČELA

Čela su vertikalne plohe kojima se oblaže čeoni dio stepenice. S obzirom da je izloženo znatno manjim naprezanjima, čelo se često izrađuje od tanjih kamenih ploča, a moguće je da se koriste i materijali koji ne ispunjavaju zahtjeve za gazišta, ali se zbog svojih estetskih svojstava mogu uklapati u izgled stepeništa.

SOKL

Sokl (cokl) je tanka zidna kamena obloga kojom se štiti zid od prljanja, vlage i ostalih oštećenja. Najčešće se izrađuje u debljini od 1 cm, ali su i ostale debljine primjenjive.

Sokl se može izvesti na slijedeće načine:

 

stepeničasti sokl - niski

 

 

stepeničasti sokl - visoki

 

 

kosi sokl – kardinalova kapa

 

PODEST

Podest je podna površina koja povezuje dva kraka stepeništa. Najčešće se izvodi u istoj debljini kao i gazišta, ali može se i koristiti manja debljina ukoliko se želi umanjiti cijena projekta.