Vanjske klupčice

Osnovna funkcija vanjske prozorske klupčice je odvodnja oborina koje se slijevaju po prozoru na način da se spriječi ulazak vode pod okvir prozora, spriječi namakanje same špalete te izbjegne slijevanje vode po fasadi. Da bi se ta funkcija uspješno obavila klupčica mora biti:

  • izrađena od kvalitetnog materijala kao što je prirodni kamen
  • postavljena sa dovoljnim padom
  • sustavom okapnica mora uspješno odvoditi vodu (vidi priložene skice)
  • spoj sa prozorom mora biti zabrtvljen